Факултативно обучение по екология и здравно образование

    Учениците в час по факултативно обучение по екология и здравно образование на 16 ноември проведоха среща-разговор с представител на Булекопак АД. Обсъдена бе темата за принципите на разделното сметосъбиране и ползите от него. Интересната информация бе подкрепена с игра на въпроси и отговори, които носят награда, от биоразградими материали. С тази среща стартират мероприятията, посветени на Европейската седмица за намаляване на отпадъците в училище.

    Темата за 2018 година е „Предотвратяване образуването на опасни отпадъци”.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: