Участие в Пети Национален конкурс за споделяне на добър педагогически опит

В перида 25.09.-28.10.2020г. г-жа Елмира Косова и г-жа Емилия Алдумирова взеха участие със собствени разработки в Петия Национален конкурс за споделяне на добър педагогически опит в областта на образователната интеграция, проведен през месец октомври 2020 година. Темите, с която се представиха са: „Макар и различни, ние сме равноправни като цветовете на небесната дъга“ и „Педагогическо взаимодействие с дете от ромски произход“. Г-жа Елмира Косова и г-жа Емилия Алдумирова получиха грамоти за участието си.

Здравейте, напишете своя коментар: