Участие в благотворителен конкурс „Баба Марта бързала, мартенички вързала“

Учениците от клуб „Арт ателие“, 9А, 8А класове и Даниела Йорданова от 10Б клас, взеха участие в конкурса „Баба Марта бързала, мартенички вързала“ обявен от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в Община Смолян съвместно с ЦПЛР-ОДК-Смолян.

За участие в благотворителния конкурс беше необходимо учебните заведения да изпратят изработените мартеници в ЦПЛР-ОДК –Смолян. Всяко училище и детска градина можеше да изпраща неограничен брой ръчно изработени мартеници. ПГИ „Карл Маркс“ се включи в благотворителната кампания 480 мартеници.

Целта на инициативата е набиране на средства, предназначени за подпомагане на деца в здравословна нужда или социално слаби семейства.

Здравейте, напишете своя коментар: