„Създаване на достъпна архитектурна среда“

Училището е одобрено за финансиране от Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2019, модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ за дейност V: Доставка и монтаж на платформени съоръжения/ подемни съоръжения/ подемни платформи.

Здравейте, напишете своя коментар: