Среща с младия творец Денис Кьосев

По НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“, се проведе среща с младия творец Денис Кьосев. Той е завършил образованието си в ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив. В момента е действащ детски учител в гр. София. Автор е на книгата “Вълшебен свят”, която той представи пред учениците от 8 Б клас. Освен че представи своите приказки, Денис прочете и някои от стихотворенията си. В беседа с учениците и госпожа Весела Бечева се дискутираха теми, съдържащи се в стиховете на автора. Денис подари да учениците стикери със свои стихове.

Здравейте, напишете своя коментар: