Спечелен проект

   Професионална гимназия по икономика спечели проект по програма ACES (Академия на училищата от Централна Европа) – Смолян.

   От 220 участници с проекти по тази програма, сред които са ПМГ “Васил Левски” и СОУ “Св. Св. Килил и Методий” в Смолян, Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс”е единственото училище от областта, одобрено да получи финансиране през 2013-2014 учебна година.

   2013 година е обявена за година на разнообразието от Европейската комисия и програма “Академия на училищата от Централна Европа” със седалище в Австрия. През месец април те обявиха конкурс за училищни проекти, свързани с разнообразието. Целта е да се насърчават диалогът, толерантността и приемането на различието във възраст, етнос, раса, култура и т.н. сред младите хора чрез споделяне на знания, опит, взаимо обучение, иновации, ценни стимули за по-нататъшно развитие и изграждане на контактна мрежа в образователния сектор.

   Гимназията ни стана член на Академията ACES през април тази година, съобщи Емилия Алдумирова – преподавател по английски език и ръководител на българския екип на проекта.

    ПГИ “Карл Маркс” съвместно с колеж “Василе Ловинеску” – гр. Фълтичени, Румъния, участват в конкурса онлайн. Проектът протича в няколко фази, като същинското начало ще се постави през месец септември в Букурещ. В рамките на седмица един преподавател и един ученик от ПГИ “Карл Маркс” ще участват в тренинг, организиран от Академията, заедно със своите колеги и ученици от 45 училища в Европа, чиито проекти са озбрани и финансирани от общо 220 кандидатстващи. Закриването през март 2014 г. В Сенац, Словакия, където отново ще бъдат поканени представители от смолянското училище. Учениците от ПГИ “Карл Маркс” и колеж “Василе Ловинеску” ще проведат разнообразни дейности. Те ще бъдат фокусирани изцяло върху разнообразието в училищния живот, като към групата ще бъдат включени ученици, които участват в различните клубни дейности към проект УСПЕХ.

    Ученици и учители ще имат възможност да посетят град Фълтичени през учебната 2013-2014 година, както и да посрещнат своите приятели от Румъния.

   Академията на централноевропейските училища дава една прекрасна възможност за културен и образователен обмен между ученици и учители от двете страни, както и с останалите страни от Централна Европа.

Анита Чолакова

Здравейте, напишете своя коментар: