Проект „FItFood“

За стартиране на дейностите по проекта „FItFood“ учениците предложиха редица варианти за избор на лого. Втората задача, която си поставиха е да популяризират дейностите сред връстниците си за по-здравословен и активен начин на живот. Изработиха рисунки и презентации за хранителни стойности и хранителни вещества, жизнено необходими за подрастващите млади хора.

Ученическият проект се класира за втора фаза в Националния конкурс „Посланици на здравето“, организиран от МЗ, МОН и др.

Здравейте, напишете своя коментар: