Мажоретен клуб „Байладорас“

Ръководител: Ангел Караиванов

    В репертоара на състава са включени общо три композиции изградени на основата на парадна маршова музика. Тези съчетания са с различни видове танцувални форми, наситени с много динамика, подходящи за момичета. Като приоритет в програмата ще бъде разучаването на нови композиции. Програмата е съобразена с психофизиологичните особености на участниците.

Клуб „Байладорас“ получи нови костюми.

[svgallery name=“newcostume“]