Клуб „Уеб дизайн“

Цели:

    Запознаване с основните концепции и инструменти на уеб дизайн и с възможността на CSS /Cascading Style Sheers/ за презентиране на уеб съдържанието. Разглеждане на основните селектори и свойства на CSS.

Ръководител на клуба: госпожа Мария Иванова