Клуб „Спорт за здраве“

Club_Badminton (Medium)

Цели:

     Затвърждаване на навици за активно спортуване в свободното време и използване на предоставените спортни бази и съоръжения в града – плувен басейн, фитнес на открито, стадиони, както и на спортната база в училището. Развиване на двигателна активност в спортове, които не се изучават в часовете по ФВС, утвърждаване на умения за екипна работа, подкрепа и взаимопомощ между учениците.

Ръководител на клуба: госпожа Росица Рабушева

 

Дейности: