Клуб „Обектив“

Ръководител: Еманоила Величкова

Чрез този клуб учениците ще имат възможност практически да приложат физичните процеси свързани с фотографията, а именно, различни видове лещи, пречупване на светлината, отражение и др. Тези ученици ще добият способности за улавяне на мига от фото обектив, което ще е допълнително знание в развитието им. Учениците ще снимат различни ситуации в определена тема от тематичния план .

[svgallery name=“obektiv“]