Клуб „Млад журналист“

Ръководител: Весела Бечева

Ученическият вестник  е част от училищния живот. Един редакторски екип ще има принос за утвърждаването му като част от живота на училището.

Вестникът ще  отразява вълненията на своите създатели и творческия им порив. Учениците ще разкриват  очакванията си от училището и живот. Ще  доказват, че младите хора умеят да боравят със словото – чрез много публицистични текстове – есета, репортажи, интервюта, анкети, статии ще съставят интересни рубрики.

Учениците ще търсят поле за изява и в други посоки – в срещи с поети, общественици, артисти, журналисти , ще споделят трудностите  по време на творческия процес, ще получават приятелски съвети, напътствия.

Кореспонденцията е другата дейност, която ще разширява възможностите на клуба за контакти, диалог и обмяна на опит, идеи, литературни материали.

[svgallery name=“jurnalist“]