Клуб „Кариера“

Ръководител: Стела Добрикова

Младите хора имат нужда от професионално съдействие, за да направят своя успешен кариерен избор и да се обучават в предприемачество и умения за заетост.

Професионалното ориентиране помага на учениците да осъзнаят ползите от ученето и да развият преносими умения. Чрез тази извънкласна дейност по кариера и личностно развитие учениците ще имат възможност да се запознаят с различни професии и да се научат как да планират кариерното си развитие. Ползите от участието в “Клуб Кариера” са подобиване на  умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището и ученето през целия живот за бъдещето на младите хора.

На 03.05.2012г се проведе представителната проява на клуб Кариера, бяха представени чрез презентации няколко професии като: журналист, банкер, учител и др.. Водещите зададоха интересни въпроси свързани с учителската професия.

[svgallery name=“proqvakariera“]