Клуб „Как да се обличам и държа в обществото“

 

kak_da_se_oblicham-vladimirova (Medium)

Цели:

    Да се придобие социален опит и умения. Добрите обноски се базират на четири принципа: умения да общуваме, стремеж към равновесие и хармония, зачитане на другия и уважение към самия себе си. Куртоазията категорично не е снобизъм, а средство да живеем по-добре. Тя ни подтиква да спазваме норми на поведение, които са необходими и допринасят за спокойните отношения между хората.

Дейности:

Ръководител на клуба: госпожа Дафинка Владимирова