Клуб „Да съхраним българското“

 

sb-deleva (Medium)

Цели:

    Да се осмисли свободното време на учениците, да се развият допълнителни знания, умения и компетентности, да провокира нестандартно мислене, самостоятелност и да формира разностранни умения у подрастващите да съхрани и запази културното наследство в родопския регион и систематизира знания за миналото на професионалната ни гимназия. Чрез изучаване на историята да се поддържа жив българския дух, да се запознаят с традиционни народни обичаи, да изследват родовата памет. Засилване на любовта към родния край, човешко отношение и хуманност между българските граждани.

Ръководител на клуба: госпожа Цеца Делева

 

Дейности: