Клуб „Графичен дизайн“

 

gr_design-kubinska

Цели:

    Изграждане и развиване на умения за работа с цветове, цветни гами и специализирани палитри. На даден обем информация да се придава удобна и естетична форма, което включва в себе си задълбочени познания за композиция и форма. Да познава и прилага всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като Potoshop. Да изработват рекламни материали свързани с годишнината на ПГИ.

Ръководител на клуба: госпожа Софка Кубинска