Клуб „English in mind“ – Английски език

Цели: Целта на обучението по английски език в групата е да идентифицира индивидуалните потребности, да подпомогне преодоляването на обучителните затруднения, чрез използване на индивидуални учебни материали, свързани с конкретни дейности и теми. Да мотивира участниците в групата за постигане на по-добри резултати и придобиване на устойчиви знания по езика.

Дейност за 2017-2018 учебна година

Ръководител: Стела Велкова Пишинова

Дейност за 2016-2017 учебна година

Ръководител: Еманоила Петрова Величкова

[svgallery name=“30-05-2017_english_in_mind“]