Клуб „Футбол“

Ръководител: Ангел Иванов Караиванов

Цели: 1. Възпитаване на специализираните физически качества за постигане на високо ниво на физическа подготвеност и кондиция; 2. Усъвършенстване на технико-тактическите похвати в рамките на технико-тактическата и игровата тренировка; 3. Психологическа подготовка – обща и специална – психологическа подготовка преди състезание; 4. Усъвършенстване специализирането на играчите по постове; 5. Усвояване и налагане на съвременен стил на игра в основата на който стоят преливането по линии, промяната на фронта на атаката, мъжествеността и голямата работоспособност в играта.

 

Дейност за 2017-2018 учебна година: