Клуб „Успешни на матура“ – БЕЛ

Ръководител: Гергана Колева Добрева-Цветкова

Цели: Преодоляване на често допусканите грешки при прилагане на нормите на СБКЕ. Повишаване на езиковата и четивна грамотност. Развиване на умения за успешно решаване на различни типове тестови задачи. Успешно представяне на ДЗИ по БЕЛ.

 

Дейност за 2017-2018 учебна година:

Дейност за 2016-2017 учебна година: