Клуб по екология „Силивряк“

Ръководител: Ева Станимирова Бакалова

Цели: Запознаване с биологичното разнообразие на Родопите: Защитени местности и природни забележителности. Да се повишат знанията за природните ресурси и тяхното целесъобразно използване. Да се запознаят с дейности, включващи приложна екология. 

Дейност за 2017-2018 учебна година

 

Дейност за 2016-2017 учебна година