Клуб „Питагор“ – математика

Ръководител: Софка Сергеева Кубинска

Цели: Групата ще работи за преодоляване на пропуските в усвояването на учебния материал по математика. Целта на обучението е да се идентифицират индивидуалните потребности, да се подпомогне преодоляването на обучителните затруднения, чрез използване на индивидуални учебни материали, свързани с конкретни дейности и теми. Да се мотивират участниците в групата за постигане на по-добри резултати и придобиване на устойчиви знания и самочувствие.

 

Дейност за 2017-2018 учебна година: