Клуб „Моят първи бизнес проект“

[svgallery name=“25-01-2017-mpbp“]

Ръководител: Йорданка Димитрова Сбиркова

Цели: Даване на познания в сферата на аналитичното проектиране на пазарни процеси протичащи на банковия пазар чрез разработване на примерен бизнес-проект.

Дейност за 2017-2018 учебна година

Дейност за 2016-2017 учебна година