Клуб „Моят първи бизнес проект“

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Ръководител: Йорданка Димитрова Сбиркова

Цели: Даване на познания в сферата на аналитичното проектиране на пазарни процеси протичащи на банковия пазар чрез разработване на примерен бизнес-проект.

Дейност за 2017-2018 учебна година

Дейност за 2016-2017 учебна година