Клуб „Млад счетоводител“

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Ръководител: Пенка Василева Василева

Цели: Да умеят да боравят с нормативната уредба за счетоводно отчитане Общите правила за прилагане на счетоводни стандарти; Специфичните правила за отчитане на отделните отчетни обекти в счетоводните отдели на предприятията;

Дейност за 2017-2018 учебна година

 

Дейност за 2016-2017 учебна година