Клуб „Графичен дизайн“

Цели: Запознаване на учениците с елементите и принципите в графичния дизайн, с цветовете и тяхното съчетаване и символиката им. Формиране на умения и техники за изработване на рекламни материали използвайки различни графични програми – брошури, плакати, флаери, лога и др. Изграждане на умения за презентиране на готови продукти – изработване и представяне на презентация. Часовете на клуб „Дизайн“ са насочени към практическото приложение на получените знания с цел усъвършенстване на уменията за решаване на конкретни практически задачи.

Дейност за 2017-2018 учебна година

[svgallery name=“2017-2018_gd“]

Ръководител: Мария Черпокова

Дейност за 2016-2017 учебна година

Ръководител: инж. Ирена Симеонова Недева