Клуб „Волейбол“

Цели: Да се създадат у учениците трайни навици за системни занимания с волейбол, да се усвоят и усъвършенстват жизнено важни двигателни умения, навици и се усвоят минимум теоретични знания. Чрез учебно тренировъчна работа в групата да се съдейства за възпитаване на личностни качества и умения за работа в екип. Да се обогати физическата култура на учениците и повиши интереса към волейболната игра. Овладяване на технически и тактически елементи на играта. Приложение в игра. Участие в състезания на общинско и регионално ниво.

Ръководител: Арсен Тихомиров Лободов

 

Дейност за 2017-2018 учебна година:

Публична изява – Двустранна учебна игра
(21 март 2018 година)

[svgallery name=“11-05-2018_lobodov“]

Отчет на събитието
 
Публична изява – Двустранна учебна игра
(20 юни 2018 година)

[svgallery name=“20-06-2018_lobodov“]

Отчет на събитието