Клуб „Вокална Група“

Цели: Изграждане на положително отношение към музиката. Подобряване на вокалната техника, сценичното държание. Естетическо и духовно възпитание на учениците. Участие в училищни празници и концерти.

Ръководител: Величка Костадинова Тодорова

 

Дейност за 2017-2018 учебна година: