Ученически практики

    През учебната 2014/2015 година Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ – гр. Смолян, продължава да работи по проект „Ученически практики“ BG051PO001/3.3.07-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

   Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование чрез повече и по-добри възможности за провеждане на учебна практика в реална работна среда; активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии; подобряване връзката между професионалното образование и потребностите на променящия се пазар на труда.

[svgallery name=“uchpr-20142015″]

    За текущата учебна година бяха включени който ученици от единадесетите класове. 82 ученици от 11 а – 21, 11 б – 22, 11 в – 29 и 11 г – 19 ще проведат своята практика на реални работни места във фирми от нашата община.

    Информация за участие по проекта за изминали учебни години:

   За изминалата 2013/2014 учебна година бяха включени 79 ученици от 11 клас, обучаващи се по специалностите: „Икономическа информатика“, „Банково дело“, „Оперативно счетоводство“ и „Електронна търговия“.

   Ученическата практика е с продължителност 240 часа, които се изработват на едно или на различни работни места във фирмата-партньор. След приключване на практическото обучение, на всеки ученик се заплащат по 300.00лв.

  Дейност за популяризиране на проекта за учебната 2013/2014 година:

 • Представяне на същността на проекта пред учениците на ПГИ и мотивиране за участие.
 • Разясняване на основните цели и предстоящи дейности, а също така и на отговорностите при изпълнение на основните задачи по проекта.
 • Разкриване на достойнствата и възможностите, които предоставя участието на учениците в трудова дейност в реална работна среда за практическо затвърждаване на умения и компетенции, необходими за професионалната им реализация.

[svgallery name=“echenicheski-praktiki-2013-2″]

 

  Фирми-партньори на ПГИ „Карл Маркс“ са:

 1. ЕТ „АДС-83-ДИНКА КАЛЕКАНОВА“
 2. Мария
 3. БОСТЕР ЕЛЕКТРИК – ВАСИЛЕНА ТЪРКОЛЕВА
 4. ЕТ Стела – Недко Добриков
 5. Актив-Стойка Найденова-Райчо Найденов
 6. ЕТ „Стойчо Данчев“
 7. „Сбор Акаунтинг“ ЕООД
 8. „Артстрой“ ЕООД
 9. ЕТ „Асен Пелтеков“
 10. ЕТ „Йорданка Атанасова-Дакис“
 11. Синанев и синове
 12. „КОРЕКТ 2009“
 13. „МАРИ – ЮС“ ЕООД
 14. „ВАЛВЕН“ ЕООД
 15. „Башев Комерс“
 16. „Албен Чавдаров – Памполово бус“
 17. РВК Орфей Смолян
 18. ЕТ „Биби Снежана Хаджиева“
 19. Община Смолян
 20. ЕТ „Хубчо – Христо Хубчев“
 21. Счетоводна къща – 99
 22. ТМСИ
 23. ОУ „Стою Шишков“
 24. Родопи-протект
 25. Здраве
 26. Смолена

Връчване на сертификати

[svgallery name=“echenicheski-praktiki-2013-1″]

[svgallery name=“up-04-2014″]