Проект „Rainbow of diversity“ – ACES

aces
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: № 3

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
АПРИЛ 2012 – АПРИЛ 2013 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 600 ЕВРО

Среща в град Сенец, Словакия

Посрещане на румънските ни партньори по проекта

Визита в гр. Фълтичени, Република Румъния

Предварителна среща към ACES

Спечелване на проекта

    Академията на централните и европейски училища – ACES е основана през 2006 година от фондацията ERSTE във Виена и в момента в нея участват общо 15 европейски страни. През 2009 година като партньор се присъединява VČELÍ DOM (Братислава, Република Словакия). В същата година и България взима участие за първи път като страна и е представена от 10 училища. Основната идея на Академията на централните европейски училища е да накара младите хора да станат по-заинтересувани за своето бъдеще и да се научат да излагат своята гледна точка. Това става под формата на дебати по различни проблеми, засягащи съвременните общества. Откриването на тазгодишния проект на Академията се проведе през месец септември в Букурещ и той е под мотото: „Аз и другите – да открием различията около и вътре в нас“.

aces

ACES създава и поддържа Централен Европейската мрежа от училища
Цялостната идея е да се разработи мрежа от споделени знания, взаимно обучение и иновации, която предлага конкретни възможности за обмен и сътрудничество на младите хора, училища и институции на страните от Централна Европа.

ACES обединява различни целеви групи от образователната система
Процесът на изграждане на мрежа и на изпълнението на програмата се характеризира с непрекъснато съвместно развитие с всички партньори на различни нива. Дейностите обединяват три различни целеви групи от образователната система : представители на министерствата на образованието (образователни програми , наредби, планиране) , учители (прилагане в преподаването, качеството на образованието) и ученици (бенефициенти, адресати).

ACES предлага схема за подпомагане на проекти за трансгранично училищно партньорство
Международни партньорски училища от 15 страни са поканени да представят проектни предложения на годишния конкурс за проект. Най-добрите приложения се награждават с безвъзмездна помощ (1,800 € за координиращото училище и 1,600 € за училище-партньор) в подкрепа при реализирането на своите проекти за партньорство. Продължителността на проекта се състои от почти една учебна година (седем месеца). Всички видове училища с ученици на възраст 12-17 години могат да вземат участие.

ACES фокусира върху европейски теми
Академията подкрепя иновативни начини на преподаване и учене, с цел благополучие на европейска интеграция и насърчаване на европейското гражданство. Активно участие в трансграничния диалог и обмен на европейски концепции и перспективи с връстници от чужбина, е от съществено значение, за да се стигне до обща визия за бъдещето на Европа . Чрез участието на лица / групи от различна от сферата на образованието (например художници, автори, експерти от различни области), ACES също се стреми да интегрира редица други методи и подходи.

ACES насърчава институционалното сътрудничество
Участието в ACES проекти са в тясно сътрудничество с институциите на страните партньорки (преди всичко образователни министерства). Това е много важно за да се интегрират различни гледни точки и да се осигури национално и международно устойчивост на програмата.

Подкрепата
Инициативата е подкрепена от представители на министерствата на образованието от всички участващи страни. Националните лица за контакт, тази група от експерти, подпомагат координацията на ACES в по-нататъшното развитие и постоянна оценка на програмата и дейностите.

   Освен това, ACES се радва и благодари, че много от спечелилите училища са подкрепени от местните власти и институции, както и от родителите и училищните настоятелства по време на изпълнението на проекта.