Клуб „Junior Creations Ltd.“

11981

    Учебна компания „Junior Creations“ Ltd при ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян е основана на принципа на Акционерното дружество. Членовете на учебната компания са 18 ученици от 9,10 и 11 клас, като 10 от тях се обучават за първа година по програмите на Джуниър Ачийвмънт България. Компанията се ръководи от Президент и четирима мениджъри. Всеки заема определена позиция в съответния отдел. Дейността на компанията се финансира предимно със собствени средства. Нейния собствен капитал е 54 лв. и е формиран от дяловите вноски на членовете на стойност 3 лв. Учебна компания „Junior Creations“ осъществява дейността си на територията на гр.Смолян. Използва като офис, зала за провеждане на събрания и производствен цех -кабинета по „Икономика“ и УТЦ.

 

    Основната дейност на компанията е:

 1. Изработване на отличителни знаци- ритуални сатенени шалове за завършващите ученици .
 2. Засаждане, отглеждане и продажба на цветя.
 3. Благотворителна дейност – За втора поредна година УК през месец декември е инициатор на благотворителна кампания „Ученици помагат на съученици“.

    Дейността на компанията е базирана на нейното мото: „Не можеш да постигнеш успех, без да се отдадеш напълно на целта си!“. Ученическа компания „Junior Creations“ реализира продукцията си чрез директни продажби и поръчки на територията на училището. Всеки член на компанията заема активно участие в производството, реклама и пласмента.

    Ползи от обучението на програмата „Учебна компания“

 • Участие в национални и международни проекти и инициативи
 • Участие в глобална мрежа от училища, учебни компании, бизнес партньори и институции
 • Участие на бизнеса и експерти в учебния процес
 • Засилена мотивация и увереност от страна на учениците
 • Лидерски умения
 • Възможност за кариерно развитие
 • Ценен стопански опит
 • Признание за постижение
 • Нови приятели
 • Престиж за учебното заведение

Участие на учениците в националната инициатива „Мениджър за един ден“ –
28 март 2013 година – Община Смолян

[svgallery name=“junior-creations-ltd-08-12″]

 

Към сайта на „Junior Creations“ Ltd.