Приложения на знанията за клетката: ДНК – тайната на наследствеността

Чрез използване на метода „Обърната класна стая“ учениците представиха нетрадиционен урок по биология с г-жа Ева Бакалова. Разделени на групи, всяка от тях представи постери, презентации и модели на молекулата ДНК. Генетиците извлякоха молекули ДНК от банан; математиците изчислиха дължината на гени и брой кодони, които се съдържат в тях за белтъчен синтез; архитектите предложиха редица модели на молекулата ДНК; готвачите приготвиха бисквитки, бонбони и соленки от нуклеотиди. Биолозите припомниха генетичните процеси – репликация, транскрипция и транслация. Те изтъкнаха огромното значение на знанията за клетката и в частност на ДНК, за метода „генно инженерство“ и неговото приложение в медицината.

Здравейте, напишете своя коментар: