План-прием 2017/2018

 


 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

 

priem

  Пожелаваме ви успешна кандидат-гимназиална кампания! Ще се радваме през следващата 2017/2018 учебна година ПГИ да отвори вратите си за вас!