Представяне на речник по екология

    Учениците от клуб по екология „Силивряк“, създаден по проект „Твоя час“, представиха речник по екология в помощ на зрелостника. В него са подредени екологични понятия по азбучен ред и екологичните фактори, които влияят върху организмите. Учениците решиха кръстословица, като включиха част от сложните термини. Разгледаха екологичните групи растения и животни спрямо абиотичните фактори. Всеки ученик от публиката, който дава характеристика и познава съответно понятие – получи печатното издание.

    На заключителната си публична изява учениците отчетоха дейностите, които извършиха. Освен това изказаха благодарност на всички, които подкрепяха техните идеи и се включваха в организираните акции за чиста околна среда.

    На събитието присъства директорът на училището г-жа Мария Мечкарска, учители и ученици от 9A, 9В, 9Г, 11А и 11Б клас.

[svgallery name=“04-2018_dictionary-of-ecology“]

Здравейте, напишете своя коментар: