Представителна изява по проект „Твоят час“

    Учениците от клуба на г–жа Цветкова „Успешни на матура“ и от клуба на г–жа Бечева „Бъди грамотен“ проведоха своята представителна изява по проекта „Твоят час“ в гр. Златоград. Те посетиха историческия музей и изслушаха с интерес увлекателната беседа.

Здравейте, напишете своя коментар: