Представителна изява на клуб „Creative World Citizens“

Днес, 26.01.2023 г., клубът по английски език в ПГИ „Карл Маркс“ проведе своята изява пред учители и ученици. Със събитието на „Creative World Citizens“ открихме и новия тематичен кът в училище, който ни пренася в столицата на Обединеното Кралство – Лондон. Участниците от клуба представиха свои проекти на английски език, с виртуална обиколка разходиха гостите из забележителностите на Лондон и ги запознаха с историята и традициите на Англия. На чаша английски чай всички присъстващи участваха в състезание, свързано с Лондон, а победителят получи награда.

Здравейте, напишете своя коментар: