Посещение на Физико-технологичен факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

На 22.10.2019 г. по повод седмицата на програмирането, учениците от 11 и 12 клас, специалност „Икономическа информатика“ и преподавателите – И. Недева, М. Черпокова и Хр. Вакев, посетиха физико-технологичния факултет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Те разгледаха някои от най-атрактивните лаборатории на факултета: лаборатория за анализ на автомобилни сензори и изпълнителни механизми; по CAD/CAM/CAE системи; по програмиране на CNC и СNC машини и изработване на детайли; по електрически машини и апарати, и електрообзавеждане; по микропроцесорна техника; по информационни технологии и по комуникации. Учениците се запознаха с технологичното оборудване и измервателната апаратура от специализираната лаборатория по „Осветителна техника“. Бяха демонстрирани процесите от проектирането на детайли с помощта на CAD/CAM програмни продукти до изработването на готово изделие с машина с цифрово програмно управление. Интерес предизвика и работата на сензор-тренера с програмируем логически контролер, с помощта на който се изследват различни величини и се осъществява дистанционно управление и мониторинг през Интернет пространството.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: