Посещение в регионалната лаборатория

    На 28 март 2017 година учениците от клуб по екология „Сивилряк” с ръководител г-жа Бакалова посетиха ИАОС – Смолян. Те имаха възможност да се запознаят с привлекателната професия на лаборантите и част от тях се включиха в опитни постановки. Лаборантката Катя Панайотова ни запозна с методите на пречистване на проби от различни водоизточници. По-голямата част от пробите бяха от отпадни води, повърхностни води и други.

[svgallery name=“28-03-2017_pvrl“]

Здравейте, напишете своя коментар: