Посещение в дом за стари хора – Фатово

    Днес ученици от „Арт ателие“ и „Учебна компания“ към ПГИ „Карл Маркс“ вързаха мартеници на бабите и дядовците в Дома за стари хора – село Фатово. Баба Марта от своя страна ни почерпи с бонбони и ни подари собственоръчно направени мартеници.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

    Клубовете „Арт ателие“ и „Учебна компания“ са сформирани посредством проект „Твоят час“ – BG05M2OP001-2.004-0004 за „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ (фаза 1), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    Посетете подстраницата по проекта, в която ще можете да получите повече информация за всеки един от сформираните клубове.

Здравейте, напишете своя коментар: