Поздрав на ученици от ПГИ по случай 60-годишнината на училището

Честит празник! Ученици от 8а клас поздравяват на английски език своите съученици, учители и родители, споделят и какво е за тях ПГИ.


 

Учениците от 10а също поздравяват:

Здравейте, напишете своя коментар: