ПГИ „Карл Маркс“ и Военен съд Пловдив си партнират в Образователна програма през втория учебен срок на учебната 2017/2018 година

    За поредна година ПГИ – Смолян се включи като училище партньор в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ реализирана между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието. През втория учебен срок на учебната 2018 година в часовете на класния ръководител на гимназиалния курс, наши гости бяха представители на Военен съд – Пловдив. Като лектор, съдия Даниел Луков запозна учениците с основни понятия за държавната власт и в частност за съдебната власт, работата на наказателния съд. Разяснена беше наказателната отговорност, която се носи от малолетни, непълнолетни и пълнолетни при осъществяване на престъпления. Преди изготвяне и утвърждаване на графика за лекциите, сред учениците от гимназиалния курс направихме прочуване кои теми представляват интерес за тях. Всички те залегнаха в програмата и бяха поднесени на учениците по възможно най-разбираем начин и на достъпен език. Началото бе поставено с разговори за държавната власт, в частност съдебната власт, предумишленото и умишленото убийство, продължихме с противообществени прояви на деца, престъпления извършени от непълнолетни, от наркозависими лица, домашно насилие над малолетни и непълнолетни и завършихме с темата за документите с невярно съдържание.

    Казуси от реалната съдебна практика и личния съдийски опит на к-н Луков бяха разигравани с ролеви игри, като на учениците бе предоставена възможността да разсъждават – правилно или не, като стигат заедно с лектора до истината, верния отговор или правилното наказание.

    Учениците от IX, X, XI и XII клас участваха активно в обсъжданията, обогатиха своите познания и намериха отговори на своите въпроси. Вниманието им беше ангажирано и по своя инициатива поздравиха лектора за начина на поднасяне на иначе тежката за ученици материя.

    Образователната програма има своя безспорен положителен ефект над възпитанието и образованието на подрастващите, както и превантивен характер спрямо бъдещото поведение на учениците.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: