ПГИ взе участие в образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

През месец юни на учебната 2018-2019 година ПГИ „Карл Маркс“ взе участие в образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Основен организатор на програмата беше Висшия съдебен съвет, а организатори в Смолян бяха: Смолянски окръжен съд, Смолянски районен съд, Смолянска окръжна прокуратура и Смолянска районна прокуратура. В програмата взеха участие всички ученици от 10 клас от училището, а лектори на обучението бяха г-жа Косова – учител по право и икономика и г-жа Маркова – по предметите от философския цикъл от ПГИ. В края на обучението всеки ученик попълни анкета свързана с преподавания материал. Анкетите бяха проверени и обобщени от представителите на съдебната власт. За доброто представяне по време на обучението, през месец септември 2019 година, всеки ученик получи удостоверение за участие в програмата.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: