Оркестър в ПГИ

  В ПГИ „Карл Маркс“ продължава добрата традиция в голямото междучасие учениците и учителите да отделят време за утвърждаване и съхраняване на народното творчество и красотата на родопската музика. Състав на оркестъра:

  1. Боян Петевски – акордеон, учител в ПГИ
  2. Станимир Валентинов – гайда, ученик от 10 Б клас
  3. Ангел Бечев – гайда, ученик от 10 А клас
  4. Никола Илчев– – тъпан, ученик от 8 А клас

Главен художествен ръководител на оркестъра – Цонка Маркова

Здравейте, напишете своя коментар: