Обществен съвет на ПГИ

     
СЪБРАНИЕ

На 20 декември 2022 г. в Актовата зала на гимназията се проведе Общо събрание на родителската общност на ПГИ „Карл Маркс“. То бе свикано от директора на училището г-жа Мария Дамова – Мечкарска, чрез отправени индивидуални покани за определяне състава на Обществения съвет на училището. Присъстваха 18 членове. За председател, по предложение на родителите, беше избрана г-жа Елка Дърмонева – родител.

На Общото събрание присъства представител на РУО – г-жа Нина Алексиева, старши експерт по професионално образование и родители от всички класове на училището.

Участниците в срещата декларираха готовност за общи усилия и взаимодействие за издигане както на авторитета на ПГИ, така също и за подобряване качеството на предлаганото обучение.

 

 

Състав на Обществения съвет в ПГИ „Карл Маркс“

 

Председател:

Елка Дърмонева – родител

 

Членове:

 1. Стефка Димитрова Пейковска
 2. Анна Димитрова Оджакова
 3. Павлина Якимова Красина
 4. Милена Симеонова Пешева
 5. Нина Георгиева Чолакова – член на УС на съюза на счетоводителите
 6. Нина Алексиева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО-Смолян

 

Резервни членове:

 1. Соня Севдалинова Кацарова
 2. Катя Василева Парова
 3. Ирина Димитрова Андрова
 4. Иван Венциславов Петров
 5. Атанаска Иванова Караколева