Обществен съвет на ПГИ

     СЪБРАНИЕ

    На 24 ноември 2016 г. от 17.30 ч. в новосъздадената семинарна зала на гимназията се проведе Общо събрание на родителската общност. То бе свикано от директора на училището г-жа Мария Дамова – Мечкарска. На него се определи съставът на Обществения съвет. За председател , по предложение на родителите, беше избран г-н Красимир Парунов – виден общественик и дългогодишен директор на училището.

    На Общото събрание присъства представител на РУО – г-жа Нина Алексиева, старши експерт по професионално образование и родители от всички класове на училището.

  Участниците в срещата декларираха готовност за общи усилия и взаимодействие за издигане както на авторитета на ПГИ , така също и за подобряване качеството на предлаганото обучение.

[svgallery name=“24-11-2016-OS“]

Състав на Обществения съвет на училището

    1. Красимир Асенов Парунов – председател

    2. Румяна Венциславова Исова

    3. Златка Костадинова Маргаритова

    4. Недялка Петрова Николова

    5. Валентин Ясенов Митев

    6. Нина Алексиева – представител на МОН

    7. Представител на работодателите

        Резерви:

    1. Росица Иванова Крилова

    2. Ралица Бисерова Страхинска

    3. Мариана Филипова Мерчева

    4. Милена Карамфилова Каменова