Обучение по „Добри практики, заимствани от други образователни системи“

На 29 юни 2023 година от 15:00 часа в кабинет 14 на ПГИ се проведе вътрешноквалификационна дейност – обучение на тема: „Добри практики, заимствани от други образователни системи“ с обучители Валентина Велкова и Боян Петевски. Обсъждаха се и се дискутираха интересни педагогически практики в европейските, азиатските и американските образователни системи. Обучението беше изцяло с практическа насоченост. Емоционално реагираха всички от инициативата. Колективът на гимназията заимства и измисли идеи, които да приложи през следващата учебна година.

Здравейте, напишете своя коментар: