Обучение на тема: „Google Document & Google Site – дигитални инструменти за оценка на ученика“

На 16.03.2023г. в ПГИ „Карл Маркс“ се проведе обучение от плана за вътреучилищна квалификация на тема: „Гугъл документи и гугъл сайт – дигитални инструменти за оценка на ученика.“ Обучението бе проведено от г-жа Емилия Алдумирова. Бяха показани полезни функционалности на двете приложения, които може да бъдат използвани в учебните часове.

Здравейте, напишете своя коментар: