Обучение на екипа на ПГИ „Карл Маркс“

На 21 юни 2019 година в сградата на ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян се проведе обучение на екипа на ПГИ „Карл Маркс“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ кампания 2 (януари – август 2019 година).

Учителите и ръководството на ПГИ „Карл Маркс“ се довериха на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“. Темата на избраното обучение беше „Груповата и екипна работа – различната мотивация на учениците и децата “ с хорариум 32 академични часа.

Сърдечно благодарим на доц. д-р Ивайло Старибратов за мотивацията и позитивната атмосфера на проведеното обучение. Идеите, които се родиха в хода на обучението, ще се постараем да реализираме още през новата учебна 2019/2020 година.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: