Национална инициатива „Мениджър за един ден“

    На 17 ноември 2016 г. учениците от учебна компания „Родопи-еко“ по проект Прадприемачи на бъдещето и Твоят час с ръководител г-жа Елмира Косова взеха участие в националната инициатива „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт. Ученикът Мартин Сантелов седна на кметския стол на г-н Мелемов , а Мария Мелемова зае поста на заместник-областния управител г-н Бозуков в областна администрация. Останалите 11 ученици заеха местата на началници на отдели и директори на дирекции в община Смолян и в областна администрация. Макар и за ден учениците успяха да се запознаят с длъжностите в сферата на местната администрация и да приложат теоретичните си познания по счетоводство, бизнес комуникации, право и финанси в практиката.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: