Националната програма „Иновации в действие“

На 14.12.2020г. официално бе подписан анекс по Националната програма „Иновации в действие“, която дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор. През тази учебна година ПГИ“Карл Маркс“ също се включи към НП „Иновации в действие“ заедно с две професионални гимназии от град Хасково и град Девин. В периода 21.04 – 25.04.2021г. ще се осъществи мобилност на учители и ученици от гимназията ни в гр. Хасково. Целта на участието по Националната програма „Иновации в действие“е да бъде споделен добрият опит между училищата.

Здравейте, напишете своя коментар: