Награди в конкурса ,,Ако мога да прегърна някого”

Заместник-кметът Марин Захариев и г-жа Сийка Алексиева – секретар на МКБППМН – наградиха участниците в конкурса „Ако мога да прегърна някого“ – есе, обявено по случай „Деня на прегръдката“ от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Компетентно жури от РУО – Смолян даде оценка на представените материалите и определи победителите:
1-во място за Даниела Чолакова от ПГИ ,,Карл Маркс” Смолян
2-ро място за Ванина Сулинаджиева от ЕГ ,,Иван Вазов” Смолян
3-то място за Катерина Димитрова от ППМГ ,,Васил Левски” Смолян

Бяха връчени и две поощрителни награди на Виктория Димитрова от 9А клас и Виктория Милевска от 12Б клас при ПГИ ,,Карл Маркс” Смолян. Учениците получиха грамоти за участие и ваучери за книги.

Екипът на комисията благодари на всички участници, които вложиха творчески умения и съпричастност към темата.

Поздравления момичета!

Здравейте, напишете своя коментар: