Мониторинг в Италия по проект “Еразъм+”

Госпожа Мария Дамова – Мечкарска и госпожа Еманоила Величкова, ръководител и координатор на проект номер: 2023-1-BG01-KA122-VET-000122060 – „Икономисти в действие – заедно в професионалното развитие‘‘, по програма „Еразъм+“, са в Реджо Емилия. Целта на визитата е да се проведе мониторинг по проекта. Осъществяват се срещи с фирма ИФОМ – партньор в Италия, с различни фирми, в които ще работят учениците, разглеждат се условията за настаняване, хранене, пътуване и всичко, свързано с едномесечния стаж на учениците от ПГИ през месец юли.

Здравейте, напишете своя коментар: