„Мерки за намаляване на отпадъците в нашето ежедневие“

Ученици и приятели на клуба по екология „Силивряк“,с ръководител Ева Бакалова, проведоха среща-разговор с представители на РИОСВ – Смолян на тема: „Мерки за намаляване на отпадъците в нашето ежедневие“.

Началникът на „Управление на отпадъците“ Евгени Невенов предостави интересна информация за значението от разделното събиране на отпадъците. Като бъдещи икономисти, учениците показаха знания, свързани с цикличната икономика. Дискутираха се въпроси, свързани с мерките за намаляване на отпадъците в нашето ежедневие и разумното им потребление. Господин Невенов посочи няколко алтернативни мерки за намаляване употребата на еднократни пластмасови изделия и замяна на найлоновите торбички с биоразградими или текстилни.

Г-жа Исаева, старши експерт към отдел „Биоразнообразие“, на свой ред даде по-подробна информация за статута на мурсалския чай и на други лечебни растения. Беше обърнато специално внимание за правилното бране на билковите растения.

В края на срещата учениците получиха грамота за участие в инициативата, рекламни материали и текстилни торбички.

Здравейте, напишете своя коментар: